Studio Racek

Volnočasová aktivita dětí a mládeže.

Studio Racek vytvořilo podmínky pro individuální růst dítěte a našlo způsob začlenění jednotlivých žáků do dnešní společnosti i profesionálního uměleckého života. Cílem Studia Racek je: soustavné rozvíjení osobnosti i talentu dítěte, vznik divadelních představení a soustavná zájmová umělecká činnost. Inscenace jsou určeny veřejnosti a základním školám. Žáci tak mají možnost shlédnout na jevišti své vrstevníky, řešící podobné problémy.​

Krásné prožití vánočních svátků!

Milým žákům, studentům, členům i všem dětem
přejeme krásné vánoce!
Herecká škola Studio Racek

Kontakt

Herecká škola Studio Racek
Babická 5
614 00 Brno
Česká republika
IČ:
DIČ

asistentka L. Havlíková: 603 717 480 
ředitelka P. Racková: 777 577 771


Registrováno u: MVCR
Číslo a datum registrace:
VS/1-1/58 373/04-R 8.9.2004

banner